Association for education and sustainable development
        Društvo za izobraževanje in trajnostni razvoj
   Domov      O nas

Namen in cilj društva:

 • zagotavljati izmenjavo znanj in izkušenj med prakso in teorijo na področjih pomembnih za kakovost življenja in trajnostni razvoj družbe,
 • sodelovati s sorodnimi organizacijami.

 

Glavne dejavnosti za dosego svojih namenov in ciljev:

 • priprava in izvedba različnih izobraževalnih programov v obliki seminarjev, delavnic, študijskih obiskov za otroke, mladino in odrasle ter za ranljive skupine (npr. starejši, brezposelni, etnične skupine , osebe iz socialno depriviligiranih okolij ... ),
 • priprava prijav in izvedba projektov ter raziskovanje na področjih pomembnih za kakovost življenja in trajnostni razvoj (npr. medkulturni dialog, okoljevarstvene vsebine, trajnostni razvoj, finančna pismenost, medgeneracijsko sodelovanje, šolstvo, IKT in varna raba digitalnih medijev ...),
 • ozaveščanje vseh starostnih skupin o pomenu medgeneracijskega sodelovanja in trajnostnega razvoja,
 • organizacija različnih kulturnih, izobraževalnih in znanstvenih dogodkov (npr. razstava, sejem, študijski obisk, konferenca ... ),
 • priprava in izdaja različnih publikacij,
 • usposabljanje članov društva s področja dejavnosti društva.  

 

Organi društva so:

 • zbor članov
 • upravni odbor
 • predsednik
 • podpredsednik
 • nadzornik

Statut društva