Association for education and sustainable development
        Društvo za izobraževanje in trajnostni razvoj
   Domov      Trajnostni razvoj

Tradicionalna definicija trajnostnega razvoja (WCED, 1987): Trajnostni razvoj  zadovoljuje potrebe sedanjosti, ne da bi ogrozili možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljijo svoje potrebe“. Trajnostni razvoj sestoji iz treh elementov – gospodarskega, družbenega in okoljskega –, ki jih je treba enakovredno upoštevati na politični ravni. Strategijo za trajnostni razvoj, ki je bila sprejeta leta 2001 in spremenjena leta 2005, med drugim dopolnjuje načelo vključitve okoljskih vidikov v evropske politike, ki vplivajo na okolje.

 

Ključni izzivi na področju trajnostnega razvoja:

 • Vzdržnost javnih financ in prilagodljivost gospodarstva
 • Trajnostna potrošnja in proizvodnja
 • Ohranjanje in upravljanje naravnih virov
 • Podnebne spremembe in čista energija
 • Trajnostno kmetijstvo
 • Trajnostni promet
 • Socialna vključenost, trajnostne skupnosti in prostorsko načrtovanje
 • Javno zdravstvo
 • Izobraževanje, komuniciranje in spremembe v vedenju
 • Inovacije, raziskave in razvoj
 • Spretnosti in usposabljanje
 • Globalna revščine in trajnostni razvoj

Društvo za izobraževanje in trajnostni razvoj spodbuja zlasti trajnostni razvoj na področju izobraževanja z namenom spodbujanja aktivnega državljanstva, medkulturnega dialoga in medgeneracijskega sodelovanja ter socialne vključenosti.


Zanimive povezave oz. publikacije:

 1. OECD 360: Kam se uvršča Slovenija
 2. New vision for Education: Unlocking the potential of technology
 3. Novo orodje Eurostata »Mladi Evropejci«
 4. Eurostat: Nova spletna stran o mladih v EU
 5. Struktura evropskih izobraževalnih sistemov 2015/16: shematski diagrami  
 6. Portal Consumer Classroom
 7. Izobraževanje, znanost in odgovorno državljanstvo
 8. Učenci z nizkimi učnimi dosežki